Website URL:
  Homepage

Accessibility links

   * Skip to content
   * Accessibility Help

  BBC Account
  Notifications
  
   * Home
   * News
   * Sport
   * Weather
   * iPlayer
   * Sounds
   * CBBC
   * CBeebies
   * Food
   * Bitesize
   * Arts
   * Taster
   * Local
   * Three
   * Menu

  Search

  

iPlayer Navigation

  iPlayer Accessibility Help (BUTTON) Menu
   * (BUTTON) Channels

Channels Sub Navigation
    (BUTTON) Scroll Channels Sub Navigation left
     + BBC One
     + BBC Two
     + BBC Three
     + BBC Four
     + BBC Radio 1
     + CBBC
     + CBeebies
     + BBC Scotland
     + BBC News
     + BBC Parliament
     + BBC Alba
     + S4C
    (BUTTON) Scroll Channels Sub Navigation right
   * (BUTTON) Categories

Categories

Category Sub Navigation
    (BUTTON) Scroll Category Sub Navigation left
     + Arts
     + CBBC
     + CBeebies
     + Comedy
     + Documentaries
     + Drama & Soaps
     + Entertainment
     + Films
     + Food
     + History
     + Lifestyle
     + Music
     + News
     + Science & Nature
     + Sport
     + From the Archive
     + Audio Described
     + Signed
     + Northern Ireland
     + Scotland
     + Wales
    (BUTTON) Scroll Category Sub Navigation right
     + Arts
     + CBBC
     + CBeebies
     + Comedy
     + Documentaries
     + Drama & Soaps
     + Entertainment
     + Films
     + Food
     + History
     + Lifestyle
     + Music
     + News
     + Science & Nature
     + Sport
     + From the Archive

Accessible alternative formats
     + Audio Described
     + Signed

Regions
     + Northern Ireland
     + Scotland
     + Wales
   * A-Z
   * TV Guide
   * My Programmes

  JavaScript seems to be disabled. Please enable JavaScript to take full advantage of iPlayer.

S4C

  Watch live
  
  On Now - 09:15
  On Now - 09:15
  

  Heini

  Cyfres 1: Llyn
  
  Watch live
  Watch from start
  On Next - 09:30
  On Next - 09:30
  

  Sion y Chef

  Trafferth y Tryffl
  
  S4C Schedule

Featured on S4C

   * Iaith ar Daith
    Cyfres 2: Steve Backshall
    Cyfres newydd. Pennod 1: Yr anturiaethwr Steve Backshall sy'n paru fyny gyda Iolo Willi...
    48 minsAvailable for 29 days
    
   * Prif Weinidog mewn Pandemig
    Cipolwg unigryw ar fywyd ein Prif Weinidog, Mark Drakeford, wrth iddo daclo pandemig Co...
    48 minsAvailable for 29 days
    
   * Can i Gymru
    Can i Gymru 2021
    Elin Fflur a Trystan Ellis Morris fydd yn cyflwyno, mewn darllediad byw o Ganolfan Mile...
    102 minsAvailable for 27 days
    
   * Jonathan
    Cyfres 2020: Rhaglen Thu, 04 Mar 2021 21:00
    Yr wythnos hon, yr actor Hannah Daniel a'r tenor/canwr opera Aled Hall sy'n twymo'r sof...
    48 minsAvailable for 28 days
    
   * Y Llinell Las
    Cyflymder Sy'n Lladd
    Cyfres sy'n dilyn hynt a helynt Uned Plismona'r Ffyrdd, Heddlu Gogledd Cymru - y tro hw...
    24 minsAvailable for 24 days
    
   * Sgwrs dan y Lloer
    Cyfres 2: Dewi Pws
    Y tro hwn, mae Elin yng ngardd Dewi Pws a'i wraig Rhiannon ym Mhenllyn am storiau ac at...
    24 minsAvailable for 23 days
    
   * DRYCH
    Y Pysgotwyr
    Dogfen yn astudio bywyd anodd ac unigryw grwp o bysgotwyr o Benllyn wrth iddynt drio ca...
    48 minsAvailable for 22 days
    
   * Jonathan
    Cyfres 2020: Pennod 8
    Pennod pedwar y sioe boblogaidd, gyda sgetsys di-ri, sialensiau corfforol, a sgwrs gyda...
    48 minsAvailable for 21 days
    
   * Fflam
    Pennod 3
    Mae Noni yn parhau i fwynhau cwmni'r dieithryn, ac yn treulio mwy o amser yn ei gwmni e...
    23 minsAvailable for 18 days
    
   * Sgwrs dan y Lloer
    Cyfres 2: Llion Williams
    Y tro hwn bydd Elin Fflur yn cael cwmni'r actor Llion Williams - neu i genedlaethau o b...
    24 minsAvailable for 16 days
    
   * Y Llinell Las
    Alcohol
    Mae'r ail bennod yn tynnu ein sylw at alcohol a phroblemau ar ein ffyrdd yn sgil yfed a...
    24 minsAvailable for 17 days
    
   * DRYCH
    Rhondda Wedi'r Glaw
    Dilynwn rhai o drigolion y Rhondda a effeithiwyd gan lifogydd Storm Dennis wrth iddynt ...
    49 minsAvailable for 15 days
    
   * Jonathan
    Cyfres 2020: Pennod 7
    Y tro hwn, Lauren Phillips ac Owain Wyn Evans sy'n twymo'r soffa goch a'n chwarae 'Paso...
    48 minsAvailable for 14 days
    
   * Y Llinell Las
    O'r Trefi i Gefn Gwlad
    Cipolwg tu ol i'r llen ar waith heriol a pheryglus Uned Plismona'r Ffyrdd Heddlu Gogled...
    24 minsAvailable for 10 days
    
   * Sgwrs dan y Lloer
    Cyfres 2: Leah Owen
    Heno, fe fydd Elin Fflur yn ymweld â Leah Owen yng ngardd ei chartref ym Mhrion, Sir Dd...
    24 minsAvailable for 9 days
    
   * Fflam
    Pennod 1
    Drama newydd. Pan mae Noni'n gweld ysbryd o'i gorffennol, a oes peryg i'w bywyd ddatod ...
    23 minsAvailable until Fri 9:30pm
    
   * Cefn Gwlad
    Cyfres 2021: Teulu Tan y Ffordd
    Mari Lovgreen sy'n ymweld â chwpl a wireddodd freuddwyd wrth gymryd tenantiaeth fferm g...
    48 minsAvailable for 21 days
    
   * Sgwrs dan y Lloer
    Cyfres 2: Kristoffer Hughes
    Tro ma, fe fydd Elin yn cael cwmni'r derwydd, y technegydd patholegol a'r Frenhines ddr...
    24 minsAvailable until Wed 8:55pm
    
   * Peppa
    Cyfres 3: Endaf y Cowboi
    Mae Endaf Ebol yn esgus bod yn gowboi go iawn, gan adrodd straeon yn y gwersyll mae wed...
    5 minsAvailable for 8 days
    
   * Patrôl Pawennau
    Cyfres 4: Cwn: Achub Cystadleuaeth Tsili
    Pa driciau sydd gan Maer Campus i ennill y gystadleuaeth coginio tsili? What tricks doe...
    12 minsAvailable for 25 days
    

Drama

  View all
   * Rownd a Rownd
    Cyfres 26: Pennod 18
    Ar ôl i Carwyn helpu'r heddlu gyda'r cyrch cyffuriau, mae pawb yn canu ei glodydd - paw...
    19 minsAvailable for 26 days
    
   * Pobol y Cwm
    Thu, 04 Mar 2021
    Sylwa DJ fod ganddo benderfyniad mawr i'w wneud ynghylch ei ddyfodol gyda Sioned. Izzy ...
    19 minsAvailable for 26 days
    
   * Fflam
    Pennod 4
    Mae Deniz yn dechrau gofidio am ymddygiad Noni ond llwydda Ekin a Malan ei ddarbwyllo m...
    24 minsAvailable for 25 days
    
   * Pobol y Cwm
    Wed, 03 Mar 2021
    Gyda'i byd wedi ei chwalu o'i chwmpas, caiff Gaynor ei gwthio i eithafion enbyd er mwyn...
    21 minsAvailable for 25 days
    
   * Rownd a Rownd
    Cyfres 26: Pennod 17
    Caiff dirgelwch diflaniad Iestyn ei esbonio o'r diwedd, ond aiff pethe o ddrwg i waeth ...
    20 minsAvailable for 26 days
    
   * Pobol y Cwm
    Tue, 02 Mar 2021
    Llwydda Angharad i argyhoeddi Hywel fod dychymyg Gaynor yn chwarae triciau â hi. Kath c...
    20 minsAvailable for 24 days
    
   * Pobol y Cwm
    Mon, 01 Mar 2021
    Daw'r tyllau yn stori Angharad yn fwy amlwg i Gaynor wrth iddi ddarganfod prawf am ei t...
    20 minsAvailable for 23 days
    
   * Rownd a Rownd
    Cyfres 26: Pennod 16
    Mae Rhys yn poeni am ddylwanwad Barry ar Dani ac yn ei gwestiynu, ond mae Barry'n gyndy...
    20 minsAvailable for 24 days
    

Peidiwch â cholli

  View all
   * Deli Derfel
    Deli Derfel: Pennod 1
    Comedi yn dilyn Derfel wrth iddo geisio rhedeg deli ei fam ar ben ei hun - a dod yn ser...
    21 minsAvailable for 27 days
    
   * Cynefin
    Cyfres 2: Abergwyngregyn
    Bydd Heledd Cynwal, Iestyn Jones a Siôn Tomos Owen yn crwydro ardal Abergwyngregyn, rhw...
    48 minsAvailable for 28 days
    
   * Elis James: Cic Lan yr Archif
    Cyfres 2018: Diwylliant
    Ym mhennod ola'r gyfres bydd Elis yn edrych ar ddiwylliant Cymru a'i holl ryfeddodau. I...
    24 minsAvailable for 14 days
    
   * Bois y Pizza
    Cyfres 2018: Pennod 2
    Mae Bois y Pizza ar fin cyrraedd gwinllannoedd Bordeaux cyn gweini pizzas i griw'r clwb...
    23 minsAvailable for 24 days
    
   * Y Dref Gymreig
    Cyfres 2009: Aberteifi
    Yn y gyfres hon o 2009, mae Aled Samuel a Dr Greg Stevenson yn ymweld â thref Aberteifi...
    25 minsAvailable for 15 days
    
   * Nyrsys
    Cyfres 2: Pennod 5
    Yn y bumed bennod, dilynwn Jayne sy'n fydwraig yn ardal Llanelli, a Helen sy'n nyrs gym...
    24 minsAvailable for 14 days
    
   * Cynefin
    Cyfres 2: Wrecsam
    Heledd Cynwal, Iestyn Jones a Siôn Tomos Owen sy'n crwydro o amgylch Wrecsam ar drywydd...
    48 minsAvailable for 14 days
    

  View all S4C A-Z
  Change location:[London][London]Change language:[English][English]
   * Parental Controls
   * Help & FAQ

Explore the BBC

   * Home
   * News
   * Sport
   * Weather
   * iPlayer
   * Sounds
   * CBBC
   * CBeebies
   * Food
   * Bitesize
   * Arts
   * Taster
   * Local
   * Three

   * Terms of Use
   * About the BBC
   * Privacy Policy
   * Cookies
   * Accessibility Help
   * Parental Guidance
   * Contact the BBC
   * Get Personalised Newsletters

  Copyright © 2021 BBC. The BBC is not responsible for the content of external sites. Read about our approach to external linking.

  [p?c1=2&c2=17986528&cv=2.0&cj=1]