Website URL:
  Homepage

Accessibility links

   * Skip to content
   * Accessibility Help

  BBC Account
  Notifications
  
   * Home
   * News
   * Sport
   * Weather
   * iPlayer
   * Sounds
   * CBBC
   * CBeebies
   * Food
   * Bitesize
   * Arts
   * Taster
   * Local
   * Three
   * Menu

  Search

  

iPlayer Navigation

  iPlayer Accessibility Help (BUTTON) Menu
   * (BUTTON) Channels

Channels Sub Navigation
    (BUTTON) Scroll Channels Sub Navigation left
     + BBC One
     + BBC Two
     + BBC Three
     + BBC Four
     + BBC Radio 1
     + CBBC
     + CBeebies
     + BBC Scotland
     + BBC News
     + BBC Parliament
     + BBC Alba
     + S4C
    (BUTTON) Scroll Channels Sub Navigation right
   * (BUTTON) Categories

Categories

Category Sub Navigation
    (BUTTON) Scroll Category Sub Navigation left
     + Arts
     + CBBC
     + CBeebies
     + Comedy
     + Documentaries
     + Drama & Soaps
     + Entertainment
     + Films
     + Food
     + History
     + Lifestyle
     + Music
     + News
     + Science & Nature
     + Sport
     + From the Archive
     + Audio Described
     + Signed
     + Northern Ireland
     + Scotland
     + Wales
    (BUTTON) Scroll Category Sub Navigation right
     + Arts
     + CBBC
     + CBeebies
     + Comedy
     + Documentaries
     + Drama & Soaps
     + Entertainment
     + Films
     + Food
     + History
     + Lifestyle
     + Music
     + News
     + Science & Nature
     + Sport
     + From the Archive

Accessible alternative formats
     + Audio Described
     + Signed

Regions
     + Northern Ireland
     + Scotland
     + Wales
   * A-Z
   * TV Guide
   * My Programmes

  JavaScript seems to be disabled. Please enable JavaScript to take full advantage of iPlayer.

S4C

  Watch live
  
  On Now - 06:15
  On Now - 06:15
  

  Bach a Mawr

  Pennod 38
  
  Watch live
  Watch from start
  On Next - 06:30
  On Next - 06:30
  

  Meic y Marchog

  Cyfres 2012: Draig yr Eira
  
  S4C Schedule

Featured on S4C

   * Adre
    Cyfres 5: Manon Steffan Ros
    Yr wythnos hon byddwn yn ymweld â chartref yr awdur Manon Steffan Ros yn Nhywyn. This w...
    24 minsAvailable for 28 days
    
   * Prosiect Pum Mil
    Cyfres 2: Glantaf
    Canolfan Adnoddau Arbenigol Ysgol Gyfun Glantaf, Caerdydd sydd am help creu dosbarth aw...
    48 minsAvailable for 29 days
    
   * Rybish
    Pennod 5
    Mae gan Lorraine syniad i ddenu cwsmeriad i'r iard, ac mae gwyneb o'r gorffennol yn ysg...
    23 minsAvailable for 25 days
    
   * Nyrsys
    Cyfres 2: Pennod 1
    Cyfres newydd yn dilyn gwaith nyrsys cymunedol Bwrdd Iechyd Hywel Dda y gorllewin yn ys...
    23 minsAvailable for 28 days
    
   * Pawb a'i Farn
    Rhaglen Wed, 25 Nov 2020 21:00
    Y tro hwn, trafodwn y brechlyn newydd ar gyfer Covid-19 a hefyd y rheolau newydd i deul...
    52 minsAvailable for 23 days
    
   * Jonathan
    Cyfres 2020: Rhaglen Thu, 26 Nov 2020 21:00
    Y tro hwn, y chwaraewr rygbi Jamie Roberts a'r ymladdwr cymysg Brett Johns sy'n twymo'r...
    48 minsAvailable for 26 days
    
   * Anrhegion Melys Richard Holt
    Pennod 3
    Mae dewin y gegin yn cynllunio syrpreis hudol i ddwy ferch fach haeddiannol. This time,...
    24 minsAvailable for 23 days
    
   * Prosiect Pum Mil
    Cyfres 2: Tafarn Y Plu
    Cyfres newydd sbon, ac mae Emma a Trystan yn teithio i'r gogledd gyda'u brwdfrydedd a'u...
    48 minsAvailable for 24 days
    
   * Rybish
    Pennod 4
    Mae'r adroddiadau misol yn poenydio Clive, tra bod esgelustod cwsmer yn rhoi syniad i N...
    23 minsAvailable for 18 days
    
   * Adre
    Cyfres 5: Robat Arwyn
    Yr wythnos hon bydd Nia Parry yn ymweld â chartref y cerddor Robat Arwyn yn Rhuthun. Th...
    24 minsAvailable for 25 days
    
   * Rybish
    Pennod 3
    Er y tywydd garw, mae criw Cefn Cilgwyn ar dop eu gêm wrth iddynt dderbyn system gyfiri...
    22 minsAvailable for 19 days
    
   * Noson Lawen
    2014: Llundain
    Alex Jones sy'n cyflwyno noson fawreddog o Lundain. Alex Jones presents music and enter...
    73 minsAvailable for 12 days
    
   * Jonathan
    Cyfres 2020: Rhaglen Thu, 19 Nov 2020 21:00
    Y tro hwn y comediwr a'r cyflwynydd Tudur Owen a'r chwaraewr rygbi Siwan Lillicrap sy'n...
    48 minsAvailable for 19 days
    
   * Adre
    Cyfres 5: Anni Llyn
    Y tro hwn: cawn ymweliad â chartref yr awdur a'r gyflwynwraig Anni Llyn ym Mhen Llyn. T...
    24 minsAvailable for 24 days
    
   * Llofruddiaeth Michael O'Leary
    Golwg tu ôl i ddrysau caeedig ar un o'r ymchwiliadau mwyaf heriol erioed i Heddlu Dyfed...
    48 minsAvailable until Fri 10pm
    
   * Hydref Gwyllt Iolo
    Agos Gartref
    Mae Iolo ar dir gwyllt trefol a pharciau, gyda gloÿnnod byw a gweision neidr yn hedfan ...
    48 minsAvailable for 16 days
    
   * Anrhegion Melys Richard Holt
    Pennod 1
    Cyfres newydd. Mae'r cogydd patisserie Richard Holt yn benderfynol o synnu unigolion ha...
    24 minsAvailable for 26 days
    
   * Agor y Clo
    Pennod 3
    Rhaglen ola'r gyfres. Ymhlith y trysorau mae casgliad o offer amaethyddol, gwydr lliw p...
    48 minsAvailable for 15 days
    
   * Jonathan
    Cyfres 2020: Rhaglen Thu, 12 Nov 2020 22:00
    Mae Jonathan, Nigel a Sarra wedi dychwelyd am gyfres hwyliog arall. Y tro hwn, y cyn-ch...
    48 minsAvailable for 12 days
    
   * Peppa
    Cyfres 2: Sglefrio
    Mae Peppa a George yn mynd i sglefrio ond tydyn nhw erioed wedi bod o'r blaen ac mae Pe...
    5 minsAvailable for 12 days
    

Drama

  View all
   * Rownd a Rownd
    Cyfres 25: Pennod 80
    Mae John yn trio'i orau i helpu Sian i ddygymod â'r profiad ofnadwy o gael ei chaethiwo...
    20 minsAvailable for 29 days
    
   * Pobol y Cwm
    Tue, 01 Dec 2020
    Mae'r tensiynau rhwng Dani, Britt a Cassie'n cyrraedd y pen wrth iddynt fethu cyd-weith...
    20 minsAvailable for 29 days
    
   * Un Bore Mercher
    Cyfres 2020: Pennod 5
    Gan nad yw Faith yn ymateb i'w chais i glirio'r aer, mae Rose yn gweithredu'r ail ran o...
    50 minsAvailable for 27 days
    
   * Rownd a Rownd
    Cyfres 25: Pennod 79
    Mae Sian yn deffro rhywle diarth efo dyn diarth ond yn ceisio actio'n normal er ei diog...
    20 minsAvailable for 29 days
    
   * Pobol y Cwm
    Thu, 26 Nov 2020
    Mae Dani'n ymdaflu ei hun i drefniadau parti pen-blwydd Tedi i ddangos i bawb bod hi'n ...
    20 minsAvailable for 24 days
    
   * Rownd a Rownd
    Cyfres 25: Pennod 78
    Diwrnod anodd iawn sydd o flaen Kylie wedi i Iestyn ddatgan yn gyhoeddus ei bod hi'n ho...
    19 minsAvailable for 24 days
    
   * Pobol y Cwm
    Tue, 24 Nov 2020
    Daw Brenda a Iori nôl o Las Vegas gyda chynllun i dwyllo pawb. Mae triongl chwithig yn ...
    20 minsAvailable for 22 days
    
   * Un Bore Mercher
    Cyfres 2020: Pennod 4
    Mae Faith a Cerys yn cyrraedd Llys yr Apel yn Llundain yng ngham nesaf ymgyrch gyffreit...
    51 minsAvailable for 25 days
    

Peidiwch â cholli

  View all
   * Ty Gwerin O Bell
    Uchafbwyntiau setiau byw Cowbois Rhos Botwnnog, Vrï a Tant o'r Ty Gwerin o Bell. Follow...
    49 minsAvailable for 26 days
    
   * 3 Lle
    Cyfres 1: Aneurin Jones
    Yr arlunydd, y diweddar Aneurin Jones, sy'n ein tywys i dri lle pwysig yn ei fywyd. The...
    24 minsAvailable for 27 days
    
   * Dylan ar Daith
    Cyfres 2014: O Bow Street i Bolifia
    Dylan Iorwerth sy'n dilyn ôl troed Ifor Rees, diplomydd, ffotograffydd brwd, dringwr dy...
    48 minsAvailable for 14 days
    
   * Cynefin
    Cyfres 1: Merthyr
    Cyfle arall i ddilyn y criw wrth iddynt ymweld â Merthyr Tudful. Another chance to hear...
    47 minsAvailable for 19 days
    
   * 3 Lle
    Cyfres 1: Fflur Dafydd
    Bydd Fflur Dafydd yn ymweld â thri lle yng Ngheredigion a Sir Benfro. Fflur Dafydd visi...
    24 minsAvailable for 20 days
    
   * DRYCH: Eirlys, Dementia a Tim
    Y cyfarwyddwr Tim Lyn sy'n dogfennu'r newidiadau ddaw i fywyd hen ffrind ysgol, wedi id...
    47 minsAvailable for 13 days
    
   * Huw Stephens: Cofiwch Dryweryn
    Y cyflwynydd a'r DJ Huw Stephens sy'n holi pam fod murlun Cofiwch Dryweryn, a'r ymgyrch...
    48 minsAvailable for 13 days
    
   * Dim Byd i Wisgo
    Dim Byd i'w Wisgo: Pennod 1
    Cyfres newydd steilio. Mae Menna wedi blino ar ei dillad, ac yn awyddus, ond ofnus i dd...
    24 minsAvailable for 20 days
    

  View all S4C A-Z
  Change location:[London][London]Change language:[English][English]
   * Parental Controls
   * Help & FAQ

Explore the BBC

   * Home
   * News
   * Sport
   * Weather
   * iPlayer
   * Sounds
   * CBBC
   * CBeebies
   * Food
   * Bitesize
   * Arts
   * Taster
   * Local
   * Three

   * Terms of Use
   * About the BBC
   * Privacy Policy
   * Cookies
   * Accessibility Help
   * Parental Guidance
   * Contact the BBC
   * Get Personalised Newsletters

  Copyright © 2020 BBC. The BBC is not responsible for the content of external sites. Read about our approach to external linking.

  [p?c1=2&c2=17986528&cv=2.0&cj=1]